PHI LONG

TP. Đà Nẵng

  • 52 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Tp. ĐN 

Tel: (0236) 3 888 000 - Fax: (0236) 3 653 000
Email: danang@philong.com.vn

TP. Huế

  • 48 Hùng Vương, TP.Huế, Thừa Thiên Huế

Tel: (0234) 3 977 000 - Fax: (0234) 3 3935 468
Email: hue@philong.com.vn

Thông tin liên quan

© Copyright 2018starfish.com.vn