Thời gian giải quyết bảo hành sản phẩm bao lâu?

Thông thường Starfish VN Care sẽ xử lý bảo hành ngay cho khách hàng sau khi NV Kỹ thuật kiểm tra xong sản phẩm của khách gửi đến và không quá 1 tuần kể từ khi nhận được sản phẩm.

Thông tin liên quan

© Copyright 2018starfish.com.vn