CASE Thermaltake

Full Tower Xem tất cả

call

AH T200 Pink Micro Chassis

Giá: 3.590.000VNĐ
có hàng

AH T200 Snow Micro Chassis

Giá: 3.590.000VNĐ
có hàng

AH T200 Micro Chassis | Black

Giá: 3.290.000VNĐ
có hàng

V250 Tempered Glass

Giá: 1.690.000VNĐ

Level 20 GT RGB Plus Edition

Giá: 6.990.000VNĐ

Mid Tower Xem tất cả

call

Level 20 MT ARGB

Giá: 2.290.000VNĐ
có hàng

Core P5 Tempered Glass Snow

Giá: 5.690.000VNĐ
call
call

Core P3 Tempered Glass Edition

Giá: 2.990.000VNĐ
có hàng

Micro Case Xem tất cả

call

V150 Tempered Glass

Giá: 1.190.000VNĐ
có hàng

S100 Tempered Glass

Giá: 1.090.000VNĐ
có hàng

S100 Tempered Glass Snow Edition

Giá: 1.190.000VNĐ
© Copyright 2018starfish.com.vn