Thể lệ cuộc thi "EXPERIENCE WITH HOF"

Thể lệ cuộc thi (Competition Rules)

1. Tiêu chuẩn:   

Cuộc thi dành cho người hâm mộ HOF từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi người tham gia gửi tối đa 1 mục.

 

2. Yêu cầu đầu vào         

2.1 Chiều dài 

Bài dự thi nên ít hơn 5 phút.

Định dạng 2.2 

Bài dự thi phải ở định dạng kỹ thuật số.

2.3 Ngôn ngữ 

Tất cả các ngôn ngữ đều được chào đón.

 

3. Hạn chót         

Hạn chót nộp hồ sơ là 20 tháng 9 , năm 2019. Bài gửi sau thời gian này sẽ không được xem xét.

 

4. Channel tham gia

Video của bạn phải tải lên Google Cloud Drive, Sendplace hoặc Dropbox và được đặt thành Công khai để tải xuống .. Bao gồm liên kết của bạn ở dạng chính thức mà bạn có thể tìm thấy trong trang web chính thức của GALAX.

 

5. Giải thưởng         

5.1 Các thí sinh đoạt giải video sẽ nhận được một GALAX GeForce RTX 2080 Ti HOF 10 th Anniversary Edition. Giải thưởng còn lại (giải 2-5) sẽ nhận được một bộ GALAX HOF Master Memory OC Lab Edition 3600 Mhz. Chỉ có 1 giải thưởng cho tất cả các vùng / quốc gia. 

5.2 Nếu người chiến thắng không thể chấp nhận giải thưởng, giải thưởng sẽ bị mất hoàn toàn.

5.3 Không được thay thế giải thưởng, không được chuyển nhượng giải thưởng cho bên thứ ba hoặc tiền mặt được cho phép. 

5.4 Giải thưởng sẽ chỉ được trao khi xác minh và phê duyệt của người chiến thắng bởi GALAX. Người chiến thắng sẽ được thông báo qua email trong vòng 30 ngày sau khi chiến thắng. Người chiến thắng hoặc người được chọn sau đó sẽ có 30 ngày để phản hồi với thông tin của họ. Nếu người chiến thắng hoặc người được chọn không thể liên lạc được trong vòng 30 ngày sau khi được chọn hoặc không đủ điều kiện, giải thưởng sẽ bị hủy bỏ. 

5.5 Quyết định của các ban giám khảo là quyết định cuối cùng. 

5.6 Giải thưởng sẽ chỉ được gửi qua bưu điện. 

5.7 Thông báo người chiến thắng sẽ được đưa ra trước thứ Sáu ngày 4 tháng 10 năm 2019 trên trang fanpage GALAX

 

6. Hình thức bị Loại         

6.1 Nội dung khiêu dâm, bạo lực, phân biệt tôn giáo hoặc chủng tộc đều bị cấm. 

6.2 Không được sử dụng tài liệu có bản quyền (âm nhạc, hình ảnh, v.v.) cho cuộc thi này trừ khi bạn sở hữu bản quyền hoặc có giấy phép sử dụng tài liệu cho cuộc thi này. 

6.3 Bạn chỉ có thể gửi những bộ phim mà bạn đã tự làm việc. Việc sử dụng tác phẩm của người khác mà không được phép sẽ tự động không đủ điều kiện gửi. 

6.4 Người đăng ký PHẢI sử dụng thông tin cá nhân chính xác để nhập. Những người tham gia cố gắng sử dụng thông tin cá nhân giả mạo để tham gia, nhận xét hoặc làm xáo trộn quá trình dự thi sẽ không được coi là người chiến thắng. 

6.5 Người đăng ký sẽ bị loại nếu họ vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào. 

6.6 GALAX có quyền loại bỏ bất kỳ thí sinh nào nếu các quy tắc không được tuân theo. 

 

7. Bản quyền         

7.1 GALAX duy trì quyền sao chép, in lại, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc triển lãm video cho mục đích quảng cáo, công khai và quảng cáo trên trang web của họ, tại các hội nghị hoặc tại bất kỳ địa điểm nào khác.

7.2 Người đăng ký cũng cấp cho GALAX quyền sử dụng, sao chép, in lại, phân phối, thực hiện và / hoặc hiển thị video của người đăng ký mà không cần bồi thường hoặc thông báo thêm cho người đăng ký.

 

8. Những người khác         

8.1 Người dự thi đồng ý bị ràng buộc bởi thể lệ cuộc thi chính thức và quyết định của ban giám khảo. 

8.2 Nếu cuộc thi không thể diễn ra theo kế hoạch, không giới hạn, GALAX có quyền hủy bỏ, chấm dứt hoặc sửa đổi cuộc thi theo quyết định của họ. 

8.3 GALAX có quyền chấm dứt mọi khuyến mãi nếu gian lận, lỗi kỹ thuật hoặc bất kỳ yếu tố nào khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của GALAX làm suy yếu tính toàn vẹn của chương trình khuyến mãi được xác định bởi GALAX theo quyết định riêng của mình. 

8.4 GALAX có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện. 

8.5 Nếu cuộc thi này hoặc bất kỳ trang web nào liên quan (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) bị hỏng hoặc không cho phép tham gia tặng quà, hoặc nếu bị nhiễm vi-rút máy tính, lỗi, giả mạo, can thiệp trái phép, hành động của người tham gia, gian lận, lỗi kỹ thuật, hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác, theo ý kiến ​​riêng của GALAX, tham nhũng hoặc ảnh hưởng đến chính quyền, an ninh, công bằng, liêm chính hoặc hoạt động đúng đắn của cuộc thi này, GALAX bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để loại bỏ bất kỳ cá nhân nào liên quan đến hành động đó và / hoặc để hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc đình chỉ rút thăm trúng thưởng này hoặc bất kỳ phần nào trong đó. 

Tags: Hof

Thông tin liên quan

© Copyright 2018starfish.com.vn